Smluvní pojišťovny

alogo-vzp

Ceník výkonů pro pacienty nesmluvních pojišťoven

První vyšetření lékařem
Kontrolní vyšetření
Obstřik šlachy, bursy, ganglia, punkce kloubu
Punkce kloubu a aplikace léčiva
Standardní ultrazvukové vyšetření

Ceník výkonů pro všechny pacienty

Aplikace kolagenu do svalu, bursy, šlachy,
Aplikace kolagenu do kloubu
Aplikace Sportvis (2 inj.)

Aplikace SIRIO – nízkofrekvenční ultrazvuk (20min.)
Vyplnění dokumentace pro účely pojišťoven (cena za A4)
Viskoelastický roztok 1 inj

Léčba plazmou ACP

 

500Kč
350Kč
200Kč
250Kč
320Kč

 

500Kč
500Kč
3900Kč

400Kč
300Kč
800Kč

3500Kč

(mimo indikaci pojišťovny)

Nadstandartní služby
VIP konzultace, poradna pro ramenní kloubu …  3 000Kč /30 min.