léčba plasmou PRP

Princip léčebného účinku aktivovaných krevních destiček

Krevní destičky (trombocyty) jsou vlastní krevní elementy, které jsou při neporušené cévní stěně v klidovém (inaktivním) stavu. Po porušení cévní stěny nebo po odběru krve se aktivují a uvolňují bílkovinné složky s růstovými a protizánětlivými faktory. Tyto bílkovinné aktivované růstové a protizánětlivé faktory podporují ve tkáních pohybového aparátu (kůže, vazy, šlachy, chrupavky a kosti) hojivé – regenerační a reparační  procesy. Koncentrací těchto injekčně aplikovaných faktorů do oblasti poškozených tkání dochází k urychlení hojivých procesů, k regeneraci a reparaci tkání a k zábraně přechodu onemocnění do chronického stádia.

 

Jsem vhodným kandidátem?

Základní indikací jsou chronické záněty šlach a šlachových úponů (Achillova šlacha, tenisový a golfový loket, záněty v oblasti ramenního kloubu). Dále pak metoda vykazuje nejlepší výsledky u akutních, traumatických poškození měkkých tkání. V neposlední řadě se využívá takto upravená plazma na kloubní degenerace I-II. stupně, izolované defekty chrupavky včetně potraumatických. S výhodou lze metodu použít po náhradách vazů či rekonstrukci manžety rotátorů. Je významným katalyzátorem a aktivátorem kmenových buněk při simultánním podání do kloubu.

jaké klouby lze ošetřit metodou PRP?

Aplikace je možná prakticky do všech oblastí kloubů včetně středně velkých a malých kloubů s možností využití i u autoimunních onemocnění.

Jak dlouho zákrok trvá?

Zákrok trvá obvykle 20-30 minut, včetně krevního odběru, přípravy a samotné aplikace.

Co se děje po aplikaci injekce?

Po aplikaci zůstává klient ve sledování zdravotnického personálu po dobu 20-30 minut, pak odchází domů.

Je to bolestivé?

Samotná aplikace je obdobou běžného obstřiku, bolestivost minimální.

Jaké následky mám očekávat?

V den aplikace se doporučuje klidový režim, následně, po dobu jednoho týdne, omezení zátěže příslušné končetiny.

Jaké mohou nastat komplikace?

Komplikace jsou minimální, většinou pouze zánětlivého charakteru v místě aplikace, jinak celkové reakce se prakticky nevyskytují.

Jak dlouho trvá návrat do normálu?

Obvykle se aplikují 1-3 injekce v intervalu kolem 4 týdnů, záleží na vývoji stavu po začátku terapie, postupný návrat do normálu je během 2-4 týdnů po poslední aplikaci.

Kolik to stojí?