Smluvní pojišťovny

a

Ceník výkonů pro pacienty nesmluvních pojišťoven

První vyšetření lékařem
Kontrolní vyšetření
Obstřik šlachy, bursy, ganglia, punkce kloubu
Punkce kloubu a aplikace léčiva
Standardní ultrazvukové vyšetření

Ceník výkonů pro všechny pacienty

Akutní ortopedické vyšetření mimo objednávkový systém
Aplikace kolagenu do svalu, bursy, šlachy,
Aplikace kolagenu do kloubu
Aplikace Sportvis (2 inj.)

Aplikace SIRIO – nízkofrekvenční ultrazvuk (20min.)
Vyplnění dokumentace pro účely pojišťoven (cena za A4)
Viskoelastický roztok 1 inj

Léčba plazmou ACP

 

500Kč
350Kč
200Kč
250Kč
320Kč

 

800Kč

500Kč
500Kč
3900Kč

400Kč
300Kč
800Kč

3500Kč

(mimo indikaci pojišťovny)

Nadstandartní služby
VIP konzultace, poradna pro ramenní kloubu …  3 000Kč /30 min.